Vzdělávání Plzeň, pomoc handicapovaným, klub matek

Chtěli byste pomáhat lidem, kteří žijí na pokraji společnosti a jen těžko se začleňují do společnosti? Informujte se u nás v Plzni.

Pomoc sociálně vyloučeným v Plzni, volnočasové aktivity, semináře

Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné.

Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v sociálním vzestupu a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, a navázat je na standardní příležitosti, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Více informací získáte na uvedených kontaktech.

Základní informace